נס רפואי בזכות הצדיק

עם פריצת מגפת הקורונה העולמית, הייתי בין אלו שהווירוס האימתני תקף אותם באכזריות רבה. זה היה בתחילת הדרך, כאשר הצוותים הרפואיים בארץ ובעולם, לא ידעו להתמודד עדיין עם המחלה המסתורית. אשפזו אותי בעקבות מיחושים מוזרים וקשיי נשימה באחד המרכזים הרפואיים, והמצב שלי הלך והתדרדר מיום ליום. הרופאים נאלצו לחבר אותי למכונת אקמו (מכשיר לב –ריאה)  כדי להציל את חיי.

חששם של בני משפחתי לגורלי היה עצום. מה בכוחם לעשות במישור הרוחני, בנוסף להפציר בתפילה ולהרבות בתחנונים לפני הקב"ה?

 אחד הבניםשלי הציע לתרום מוצרי מזון לעילוי נשמת רבי ישעיל'ה מקרעסטיר!

בירור קצר, העלה כי 'ישועה וחסד' הוא הארגון האידאלי והמתאים ביותר לכך. המשפחה הרימה תרומה נכבדה והבהירה, כי היא עושה זאת לעילוי נשמת הצדיק ולזכות ולרפואתי.

יום למחרת התרומה, נרשמה תפנית במצבי. המדדים התייצבו, שיפור משמעותי הסתמן בתיק הרפואי שלי, הרופאים עמדו משתאים לנוכח השינוי הדראסטי שהתחולל כאן. לאחר מספים ימים, שוחררתי לביתי, בריא ושלם ללא כל השלכות ומשקעים בריאותיים, כפי שארע לאחרים במצבי.

הכל בזכות הצדיק!