רבי ישעיל’ה זי”ע הבטיח:

“אם ימשיכו במעשי החסד
שלי, יראו ישועות כמו בחיי”

רבי ישעיל’ה זי”ע הבטיח:

“אם ימשיכו במעשי החסד
שלי, יראו ישועות כמו בחיי”

לשובע ולא לרזון

ארגון החסד "ישועה וחסד" שהוקם על שמו של הרה"ק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר זי"ע, שם לו למטרה להמשיך את המורשת המופלאה שהתווה לנו הצדיק, גמילות חסד עם יהודים נזקקים, בכל עונות השנה ובמיוחד בערבי חגים שבהם הצרכים מרובים וההוצאות גדולות.

0

משפחות
נתמכות

0

ק"ג מזון
בשנה

0

ש"ח נתרמו
בשנה

0

ילדים
שבעים