בעצם, יש לך בן…

יהודי שהתגורר בירושלים ונפטר לפני שנים אחדות, סיפר כי אחיו הגדול היה אברך, שכבר חלפו מספר שנים מנישואיו, אך עדיין לא זכה להיפקד בילדים. הוא שמע והבין כי המקום האידאלי להיוושע במבוקשו, הוא רק אצל רבי ישעיל'ה בקרעסטיר. ואכן,  באחד ממוצאי השבתות הוא שם פעמיו למעונו של הצדיק.

האברך, לא המתין לסוף הערב כדי לשטוח בפני הצדיק את מבוקשו. כאמור, היה הצדיק מחלק בעצמו את התבשילים והלה ניצל את הרגע שבו הושיט את צלחתו, כדי שהצדיק יניח בתוכה את מנת הבשר המכובדת, על מנת לבקש את ברכתו.

הצדיק הנהן בראשו כאומר, 'ביקשת- קיבלת'… תחב את ידו הקדושה לתוך סיר הבשר שלפניו, שלף משם עצם ואמר לו: "דא האסטו א ביין" – קרי, הנה, יש לך כאן בן! (כפרפרזה למילה 'עצם' שתרגומה באידיש 'ביין'). פניו של האברך אורו. הוא ידע כי הישועה קרובה לבוא.

ואכן, כאשר אמר הצדיק כן היה ולתקופת השנה, חבק האברך בן בכור למזל טוב והשמחה רבתה במשפחה.